افزایش 8 درصدی عواید گمرک شیرخان بندر در ولایت قندوز

۲ جوزا ۱۳۹۵

0001رئیس گمرک شیرخان بندر میگوید با آن که چالش های امنیتی در ولایت قندوز و در مسیر شاهراه این بندر هنوز هم پا برجا است، اما عواید این بندر نسبت به زمان مشابه آن در سه ماه اول سال روان مالی 8 درصد افزایش یافته است.

شهاب الدین باور رئیس در گفت و گو با خاورمیانه می گوید: نظر به ربع اول سال 1395 از نگاه تخنیکی تقریباً 50 درصد در کسر بود چون ناامنی باعث کاهش اموال تجار شده بود، ولی از نگاه عواید نسبت ربع اول سال گذشته بیشتر از 8 درصد عواید ما افزایش یافته است.

شیرخان بندر، یکی از بنادر مهم کشور بوده و در ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز، در جوار سرحد تاجکستان موقعیت دارد و اين بندر افغانستان را از طريق پلِ که برفراز درياى آمو ساخته شده به تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه وصل می‌سازد.

رئیس گُمرک شیرخان بندر علاوه کرد، که مسدود بودن قونسلگری کشور تاجیکستان برای تاجران مشکلاتی زیادی را خلق نموده است، چون اموال تاجران بدون حضور تاجران به کشور تاجیکستان صادر میگردد .

باور افزود:”ما از کشور دوست تاجیکستان تقاضا و خواهش میکنیم که اگر قونسلگری خود را در شهر قندوز باز نمیکند، حد اقل برای موقت در شیرخان بندر بازکند، که تاجران ما بتوانند به نام خود اموال تجارتی اش را به تاجیکستان صادر کنند.”

آقای باور بیان نمود، که  واردات این بندر را مواد نفتى و ساختمانى به شمول سیخ گول، مواد خوراکه آرد و پیاز و يک مقداراموال پرچون تشکيل ميدهد و صادرات شامل سمنت، شكر، صنايع دستى، مواد خوراكه بوده  که به گونۀ ترانزیت و محصولی به کشور تاجیکستان از مسیر این بندر به شمار میرود.

افزایش،

امنیتی،

تاجیکستان،

تجارتی،

تخنیکی،

تقاضا،

چالش هایف

سیخ گول،

شاهراه،

شیرخان بندر،

عواید،

قندوز،

قونسلگری،

مشابه،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed