توتاپ، حق مردم و یا عاملی برای شکستن وحدت ملی

۱۸ ثور ۱۳۹۵

160506115047_totup_demonstration_bamyan_640x360_bbc_nocreditچند صباحی است که پروژه انتقال برق ترکمنستان به پاکستان به یک معضل جدی برای مردم و سیاسیون کشور تبدیل شده و هر جناحی خواهان انتقال برق از مناطق خود هستند.

آنچه در ابتدا گفته شده بود این پروژه از مسیر بامیان می گذشته و به تصمیم دولت این مسیر به سالنگ تغییر داده شده و این امتیاز از مردم ولایت های مرکزی گرفته شده است.

در این که ولایت های مرکزی از کمترین خدمات دولتی و حکومتی مستفید هستند، شکی نیست و کسی هم نمی تواند منکر آن باشد و آن موارد را نادیده بگیرد.

حال انتقال پروژه توتاپ از مسیر ولایت های مرکزی می تواند بخشی از محرومیت های ولایت های مرکزی را مرفوع ساخته و بر زخم مردم این مناطق «اندک مرهمی» باشد.

اما حالا گفته ها بالاتر از حد معلوم رفته و بحث های توتاپ به سمت سیاسی و یا قومی شدن پیش می رود و این روند، پروژه توتاپ را به صورت کل زیر سوال برده است.

عبدالحمید مبارز، آگاه مسایل سیاسی در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه گفت که در این روزها جنجالی برای توتاپ شروع شده که هر جناح خود را حق به جانب می داند.

به گفته وی، شماری از نماینده گان و مقام های دولتی، ادعا کرده اند که شرکت فیشر که در اول سروی توتاپ را انجام داده؛ گفته است که لین انتقالی برق از بامیان بگذرد؛ اما حالا وزارت انرژی و آب یا شرکت برشنا آن را از سالنگ می گذرانند و این یک اقدام تبعیض آمیز است.

مبارز اظهار داشت که بهترین راه برای حل مشکل موجود، بررسی همه جانبه مسئله است تا بر اساس آن راه حلی در نظر گرفته شود که موثریت بیشتر داشته باشد.

این آگاه امور سیاسی تصریح کرد که اگر با انتقال توتاپ از مسیر سالنگ، دوازده ولایت کشور از نعمت برق مستفید می شوند، بهتر است از این راه بیاید؛ اما اگر قرار است تا با این روند، ولایت های مرکزی از نعمت برق محروم بمانند، مشکل پیچیده خواهد شد.

وی از مقام های دولتی و رهبران سیاسی نیز خواست تا به این پروژه و امثال آن به عنوان پروژه های همه شمول نگاه کنند نه اینکه هرکدام به دنبال ولایت های خود باشند و دیگر ولایت ها را در نظر نگیرند.

با این حال مبارز اظهار امیدواری کرد که وزارت انرژی و آب به برق بامیان و 12 ولایت دیگر توجه خاص مبذول دارد تا وحدت ملی جریحه دار نشود.

این در حالی است که مردم ولایت بامیان روز گذشته با تظاهرات ده ها هزار نفری خود خواهان تحقق حقشان در پروژه های دولتی شده و اخطار دادند که در صورت تغییر مسیر توتاپ، اداره های دولتی در این ولایت را مسدود خواهند کرد.

اما واکنش مردم بامیان، تنها واکنش در مورد تغییر مسیر توتاپ از بامیان به سالنگ نبود، محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه نیز طی سخنانی در شهر مزارشریف اظهار داشت که با عملی شدن پروژه توتاپ از مسیر سالنگ، همکاری خود را دولت را قطع خواهد کرد.

از سوی دیگر، کریم خلیلی معاون شورای عالی صلح کشور از رئیس جمهور و رهبران حکومتی خواست تا به پروژه انتقال برق توتاپ رنگ و بوی قومی ندهند و به این پروژه و امثال آن به عنوان پروژه های عام بنگرند.

با این حال وزارت انرژی و آب در دو کنفرانس خبری هفته گذشته خود اظهار داشت که عملی شدن توتاپ از مسیر بامیان باعث افزایش مصرف و بودجه شده و از سوی دیگر دو سال کار این پروژه را به تعویق خواهد انداخت.

در همین رابطه جنبش تازه تاسیس تحت نام جنبش روشنایی گفته است که روز دوشنبه هفته جاری با تجمع میلیونی شان قصد دارد تا تحرک اساسی برای تطبیق پروژه توتاپ از مسیر بامیان را تشکیل دهند و دولت را متقاعد به عملی شدن این پروژه از مسیر ابتدایی اش خواهد ساخت.

انرژی و آب،

برق،

پروژه،

تظاهرات،

توتاپ،

جنبش،

حکومت،

روشنایی،

سالنگ،

سیاسی،

قومی،

کریم خلیلی،

محمد محقق،

مصرف،

میلیونی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed