۴۶ پروژه در بخش آب در ولایت کاپیسا راه اندازی شده است

انرژیانجنیر “علی احمد عثمانی” وزیر انرژی و آب جمهوری اسلامی افغانستان ضمن بازدید از تاسیسات این وزارت در ولایت کاپیسا بر جدیت وزارت انرژی و آب روی ساخت بند باغ دره در کاپیسا تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزیر انرژی و آب در راس یک هیات برای بازدید از تاسیسات این وزارت به ولایت کاپیسا در شمال کشور سفر کرد.

آقای عثمانی در جمع از شهروندان و مقامات محلی کاپیسا گفت: “این وزارت با جدیت در پی حل مسایل مربوط به بند باغ دره و برق منطقه گلبهار با همکاری اعضای مجلس نمایندگان و شورای ولایتی است.

همچنین عثمانی همراه با والی، اعضای مجلس نمایندگان، اعضای شورای ولایتی و بزرگان کاپیسا از ساحه ساخت بند باغ دره بازدید کرد و در ادامه “سب استیشن” برق ولایت کاپیسا که در ولسوالی نجراب این ولایت ساخته شده است را افتتاح نمود.

وزیر انرژی و آب در مراسم افتتاح “سب استیشن برق نجراب” گفت: این وزارت تا کنون ۴۶ پروژه در بخش آب در ولایت کاپیسا راه اندازی کرده است.

وی افزود که پروژه بند برق “باغدره” برای این وزارت بسیار مهم است زیرا ساخت این بند سبب فراهم شدن زمینه کار و فعالیت های اقتصادی به مردم این ولایت می گردد.

همچنین وزیر انرژی و آب از شهروندان کاپیسا خواست تا در راستای سرعت بخشیدن به مسایل استملاک و هموار سازی زمینه ساخت پروژه های انکشافی این وزارت همکاری دوامدار داشته باشند.