تجهیز قوای امنیتی همراه با پیش بردن برنامه صلح

Operation Enduring Freedomحکومت افغانستان می گوید که همزمان با پیش بردن برنامه های صلح و نتیجه بخش بودن آن، تجهیز نیروهای امنیتی کشور نیز در سرلوحه برنامه ها قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، امروز (۵حوت) همزمان با تحویل گیری محموله کمک های نظامی روسیه، اظهار داشت که تحکیم نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هیچ تناقضی با پروسه صلح ندارد.

اتمر افزود که تقویت نیروهای امنیتی تضمین کننده صلح و بقای آن است و به همین منظور نیاز جدی برای تجهیز این نیروها احساس می شود و در این راه از هر کشوری تقاضای کمک شده است.

به باور وی، اگر حلقاتی راه جنگ را پیش برده و حاضر به گفتگوهای صلح نباشند نیاز است تا نیروهای امنیتی مجهز توانایی مقابله با آنها را داشته باشند.

در عین حال، حنیف اتمر از پلان عمده برای گسترش، افزایش و تقویت نیروهای امنیتی خبر داده و گفت این پلان شامل تمام برنامه های نظامی، دفاعی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی و حکومتداری می باشد که در آینده ای نزدیک از سوی رئیس جمهور اعلام خواهد شد.

منبع سال آینده را سالی پر چالش برای نیروهای امنیتی دانسته و اظهار داشت که تمام تلاش برای تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی گرفته شده است تا برای دفع هرگونه مشکل در سال آینده آماده باشند. به همین خاطر از تمام امکانات برای فراهم سازی نیازهای کامیابی نیروهای امنیتی استفاده می شود.

مشاور امنیت ملی افزود که حکومت به شکل محتاطانه امیدوار به نتایج گفتگوهای صلح است؛ اما در عین زمان تمام توجه خود را بالای این پروسه نمی گذارد تا از تدابیر بعدی محروم بماند.

این در حالی است که نیروهای امنیتی کشور در حال حاضر به صورت علنی در شماری از ولایت های کشور درگیر نبرد با گروه های شورشیان هستند و از سوی دیگر دیروز چهارمین دور مذاکرات چهارجانبه صلح افغانستان برگزار شده و قرار شد تا در ماه مارچ سال روان گفتگوهای مستقیم با نماینده گان شورشیان طالب در پاکستان برگزار شود.