43 تن از شبه نظامیان به پروسه صلح پیوستند

۱۳ جدی ۱۳۹۲

ریاست عمومی امنیت ملی از پیوستن 43 تن از شبه نظامیان طالب در ولایات قندهار، هرات و ننگرهار به پروسه صلح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این افراد شامل شش گروه چند نفری از مخالفین مسلح دولت بودند و از دیرزمانی در سه ولایت کشور علیه دولت فعالیت های تخریبی و تروریتسی داشته اند.

چهارگروپ شامل (۲۵) تن به سرگروپی ملا رحمت الله ، ملا جانان  ملا خشکیاروصابر که درمربوطات ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار ازمدت شش سال بدینسو، مولوی آقاگل با (۱۲) تن از افراد تحت امرش که درمربوطات ولسوالی انجیل ولایت هرات و قوماندان بهادر با (۶) تن از افراد تحت امرش که در مربوطات ولسوالی های مهمند دره وبتی کوت ولایت ننگرهار مصروف فعالیت های ضد دولتی بودند صفوف خویشرا از بدنه تروریستان جدا نموده وبه پروسه صلح پیوستند .

این افراد از مدتها بدینسو در سه ولایت مصروف فعالیت های ضد دولتی و مسلحانه بودند، با درک حقانیت صلح از مخالفت و مخاصمت دست برداشته و در حضور داشت مسئوولین ادارات ولایات متذکره طی محافل خاصی به پروسه صلح پیوسته قوماندانان پیوسته به دولت وعده سپردند  که منبعد از هیچ نوع سعی و تلاش در تامین صلح و ثبات در مناطق خویش دریغ نورزیده و به  زنده گی صلح آمیز شان ادامه خواهند داد.

 براساس اعلامیه خبری ریاست عمومی امنیت ملی، با پیوستن گروپ های متذکره از فعالیت های متعدد تروریستی و تخریبی دشمنان صلح و ثبات درولایات متذکره کاسته شده است.

پیوستن شش  گروپ مسلح مخالفین به جانب دولت در ولایات             کندهار، هرات  و ننگرهار!

«۶» گروپ مسلح مخالفین در ولایات کندهار،هرات و ننگرهار شامل «۴۳» تن افراد مسلحازجنگ وبرادر کشی دست کشیده به پروسه صلح پیوستند.

چهارگروپ شامل (۲۵) تن به سرگروپی ملا رحمت الله ، ملا جانان  ملا خشکیاروصابر که درمربوطات ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار ازمدت شش سال بدینسو، مولوی آقاگل با (۱۲) تن از افراد تحت امرش که درمربوطات ولسوالی انجیل ولایت هرات و قوماندان بهادر با (۶) تن از افراد تحت امرش که در مربوطات ولسوالی های مهمند دره وبتی کوت ولایت ننگرهار مصروف فعالیت های ضد دولتی بودند صفوف خویشرا از بدنه تروریستان جدا نموده وبه پروسه صلح پیوستند . افراد متذکره که از مدتها بدینسو در ولایات متذکره مصروف فعالیت های ضد دولتی و مسلحانه بودند، با درک حقانیت صلح از مخالفت و مخاصمت دست برداشته و در حضور داشت مسئوولین ادارات ولایات متذکره طی محافل خاصی به پروسه صلح پیوسته قوماندانان پیوسته به دولت وعده سپردند  که منبعد از هیچ نوع سعی و تلاش در تامین صلح و ثبات در مناطق خویش دریغ نورزیده و به  زنده گی صلح آمیز شان ادامه خواهند داد.

 با پیوستن گروپ های متذکره از فعالیت های متعدد تروریستی          و تخریبی دشمنان صلح و ثبات درولایات متذکره کاسته شده است.

43 نفر

امنیت

پروسه صلح

جنگ

ریاست

صلح

طالب

مل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.