۴۲ ذخیره بزرگ آب در زون شمال شرق به بهره برداری سپرده شد

n00063117-bکار ۴۲ ذخیره بزرگ آب که ازسوی وزارت زراعت در زون شمال شرق کشور آغاز شده بود تکمیل و به بهره سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این ذخایر به هزینه ۵۵۸۶۰۰ دالر ساخته شده که ۷۵ فیصد پول آن از سوی وزارت زراعت و ۲۵ فصد آن از سوی باغداران پرداخت گردیده است.

گفتنی از جمله این ۴۲ ذخیره، ۲۵ ذخیره آن در ولایت بغلان،۱۳ ذخیره در ولایت تخار و ۳ ذخیره دیگر آن در ولایت کندز ساخته شده است.

ذخایر ساخته شده به منظور مدیریت و ضایع نشدن آب های سرگردان و اضافی طرح گردیده که در فصل زمستان و بهار باغداران آب را در این ذخایر ذخیره کرده و در فصلی که باغها شدیدآ به آبیاری نیاز دارد از آب آن استفاده میکنند.

این ذخایر که هر یک آن به ظرفیت ۵۰۰ متر مکعب ساخته شده در یک وقت ظرفیت آبیاری پنج جریب زمین های میوه یی را دارا خواهد بود.

ساخت ذخیره گاه های یک تجربه کاملآ جدید است که دهاقین به سادگی و با استفاده از واترپمپ های پایدلی می توانند باغهای شان را آبیاری کنند.

Author