40 هزار معلم ارتقای ظرفیت می شوند

۲۸ حمل ۱۳۹۸

وزارت معارف میگوید در جریان سال جاری، 40 هزار معلم از طریق برنامه داخل خدمت ارتقای ظرفیت می یابند و شماری از مکاتب نیز به اینترنت وصل می شوند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمدمیرویس بلخی سرپرست وزارت معارف امروز (28حمل) طی نشست خبری گفت که در جریان سال جاری، 20 هزار معلم چهارده پاس برای ادامه تحصیل به دانشگاه ها و 20 هزار معلم دوازده پاس دیگر نیز به مراکز تربیه معلم معرفی می شوند.

بخلی افزود که روند استخدام 11 هزار معلم نیز شروع شده است و تا پنج سال آینده تمام معلمان غیر حرفه‎یی به اساس معیارهای وزارت معارف ارتقای ظرفیت می‌ یابند.

او همچنان تصریح کرد که برای ۲۰۰ هزار تن از افراد واجد شرایط به شمول زنان، کوچی‌ ها و کارمندان خدماتی ادارات دولتی که از سواد محروم ‌اند؛ ۱۱هزار کورس سواد آموزی و برای ۱۰ هزار تن دیگر برنامه‌ سواد آموزی حرفه‌ ای دایر خواهد شد.

وی از ساخت 300 مکتب از طریق وزارت شهرسازی و 2700 مکتب از سوی وزارت انکشاف دهات در جریان سال جاری خبر داد و نیز بیان داشت که 500 مکتب بازسازی و  1290 مکتب با لابراتوار و کمپیوتر تجهیز و 200 مکتب از سوی وزارت مخابرات به اینترنت وصل می شود.

از سویی هم بلخی اظهار داشت که برای محل مشکل کمبود کتاب درسی در سال جاری، 50 میلیون جلد کتاب چاپ شده و در دسترس دانش آموزان قرار میگیرد و در حال حاضر روند توزیع 2.2 میلیون جلد کتاب درسی در مکاتب آغاز شده است.

خبرهای مرتبط:

کتاب

معارف

معلم


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.