40 تن از مخالفین مسلح دولت به پروسه صلح پیوستند

۱۰ سنبله ۱۳۹۲

ریاست عمومی امنیت ملی کشور از پیوستن یک گروه چهل نفری از مخالفین مسلح دولت به پروسه صلح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این افراد باسعی وتلاش مؤظفین ریاست عمومی امنیت ملی در ولایت هرات به ازجنگ وبرادر کشی دست کشیده و به پروسه صلح پیوسته اند.

براساس اعلامیه خبری ریاست عمومی امنیت ملی، این افراد از مدتها بدینسو در مربوطات ولایت هرات مصروف فعالیت های ضد دولتی و مسلحانه بودند که با درک حقانیت صلح از مخالفت و مخاصمت دست برداشته و در حضور داشت مسئوولین ادارات ولایت هرات طی محفل خاصی به پروسه صلح پیوسته و سلاح شان را به زمین گذاشتند.

آنان به دولت وعده داده اند  که منبعد از هیچ نوع سعی و تلاش در تامین صلح و ثبات در مناطق خویش دریغ نورزیده و به  زندگی صلح آمیز شان ادامه خواهند داد.

 همچنان دریک اقدام دیگر مؤظفین ریاست عمومی امنیت ملی یک قاچاقچی مواد مخدر را با مقدار «13» کیلو گرام مواد مخدر نوع کرستال از مربوطات ناحیه ششم شهر هرات دستگیرنموده اند.

 قضیه تحت تحقیق و بررسی بیشتر قرار دارد.

پروسه صلح

مخالفین

هرات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.