۳۶ درصد از مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی دارند

رابرت سام نماینده بانک جهانی در امور افغانستان گفته است که سی وشش درصد از مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه آقای سام  تاکید کرده که فقر در افغانستان در سطح بالایی قرار دارد و حدود ۳۶ درصد مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند و تعداد کثیر آنها در معرض آسیب پذیری جدی قرار گرفته اند.

به باور وی، زنان و جوانان از جمله قشر آسیب پذیر جامعه افغانستان است، سیستم مصئونیت اجتماعی در این کشور درست نیست.

وی وعده داده است که با حکومت افغانستان همکاری می کند تا در کنار سیستم های موجود، سیستم های جدید را برای عرضه خدمات اجتماعی در این کشور ایجاد نمایند .

این مقام بانک جهانی در یک نشت خبری در کابل گفت: برای ایجاد سیستم های مصئون اجتماعی و اصلاح سیستم تقاعد، ۱۲.۵ میلیون دالر به حکومت افغانستان کمک می کنند.

نبود کار یکی از مشکلات مهم جامعه افغانستان بوده است با وجود اینکه طی دوازده سال میلیارد ها دالر در این کشور در بخش های مختلف از سوی جامعه جهانی کمک شده اما هیچ دستآوردی در قبال کاهش فقر در جامعه کنونی نداشته است.

میلیونها تن از مردم افغانستان برای پیدا کردن لقمه نان سفر های طولانی و پر خطری را اختیار کرده اند و شماری به سفر مقصود رسیدند و شماری هم در آبهای کشورهای اروپایی و آسترلیا غرق شدند.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *