340 پناهجو از غرق شدن در آب های مدیترانه نجات یافت

۱۵ جوزا ۱۳۹۵

0,,18717228_304,00مقامات یونان از نجات 340 پناهجو که قایقشان در آبهای مدیترانه واژگون شده بوده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سخنگوی گارد ساحلی این یونان گفته است در عملیات نجات پناهجویان چهار کشتی، به شمول یک چرخبال و یک هواپیما شرکت داشتند.

گفته میشود قایق مذکور در فاصله 75 مایلی جنوب جزیره یوانی “کرت” در آب های بین المللی پیدا شده و تا کنون آمار دقیق پناهجویانی که در این قایق بوده اند مشخص نشده است.

با بهتر شدن آب و هوا تعداد قایق هایی که از دریای میدترانه عبور میکنند افزایش یافته است.

این در حالی است که “دانیل اسدراس” رئیس محلی سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که قایق واژگون شده در نزدیکی جزیره کرت کنجایش حداقل 700 نفر را داشته است.

سازمان ملل متحد سال 2016 را برای پناهجویان مرگبارترین سال اعلام کرد.

جزیره،

کرت،

مهاجرت،

نجات،

واژگون

یونان،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed