ترور رئیس مالی و اداری میدان وردک

مردان مسلح ناشناس در ولایت میدان وردک صبح امروز شنبه (۲۲حمل) رئیس مالی و اداری این ولایت را قتل رسانده اند.

مردان مسلح ناشناس در ولایت میدان وردک صبح امروز شنبه (۲۲حمل) رئیس مالی و اداری این ولایت را ترور کردند.
به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عطا الله خوگیانی، سخنگوی سرپرست میدان وردک می‌گوید، پیر محمد کوچی، رییس مالی و اداری این ولایت صبح امروز زمانی که از خانه به سوی دفتر کارش در حرکت بود، هدف تیراندازی مردان مسلح ناشناس قرار گرفت.
آقای خوگیانی افزود که مهاجمان پس از تیراندازی از محل متواری شده اند.
تا کنون فرد یا گروهی مسوولیت این حمله را به عهده نگرفته اما پولیس گفته که تحقیقات در این باره آغاز شده است.