۳ میلیون نفر در افغانستان معتاد به مواد مخدر هستند

بر اساس گزارش جدید وزارت‌های صحت عامه، مواد مخدر افغانستان و اداره بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر و اجراء قانون امریکا، شمار افرادی که در افغانستان از مواد مخدر استفاده می‌کنند، به سه میلیون نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این گزارش روز سه شنبه (۲۲ ثور) توسط فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان اعلام شد.

به گفته وزیر صحت عامه، از ۳ میلیون نفری که در افغانستان از مواد مخدر استفاده می‌کنند، ۱.۴ میلیون نفر آنها اعتیاد به مواد مخدر دارند و ۱.۶ میلیون نیز یا به صورت تفریحی از مواد مخدر استفاده می‌کنند یا اینکه در محل زندگی می‌کنند که مواد مخدر در آن محلات استفاده می‌شود.

آقای فیروز افزود که هفت درصد از این معتادان زنان هستند و بیش از ۳۰ درصد آنها را کودکان تشکیل می‌دهند.

او گفت که یک درصد از حدود یک میلیون کودک معتاد و بقیه نیز از جمله افرادی هستند که به دلیل اعتیاد پدر و مادرشان در معرض استفاده از مواد مخدر قرار گرفته یا اینکه در محلات زندگی می‌کنند که مواد مخدر استفاده می‌شود.

همچنین سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید که این گزارش بر اساس سم‌شناسی انجام شده و نمونه‌های مو، آب دهان و ادرار افراد مورد آزمایش قرار گرفته و براساس آن اعتیاد افراد تثبیت شده است.

در این گزارش، معتادان در قریه ها ۱۳ درصد و در شهر ها ۵ درصد اعلام شده است که نشان دهنده شمار بیشتر معتادان در روستاها است.

براساس این گزارش، تریاک و مشتقات آن در افغانستان بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در کل کشور استفاده از مواد مخدر ۷ درصد ذکر شده و در روستاه ها ۲۵ درصد می باشد.

به گفته وزیر صحت عامه، در سال ۲۰۰۵ شمار معتادان افغان به حدود ۹۲۰ هزار نفر می‌رسید، در سال ۲۰۰۹ این تعداد به یک میلیون و در سال ۲۰۱۲ شمار معتادان به ۱.۶ میلیون افزایش یافت.

او خواستار همکاری بین المللی برای مبارزه با پدیده اعتیاد در افغانستان شده و گفت که در سراسر افغانستان اکنون ۲۵۰۰۰ تخت شفاخانه برای ترک اعتیاد وجود دارد و اگر به طور متوسط هر نفر ۳۵ الی ۴۰ روز مداوا شود، ما سالانه قادر به تداوی حدود ۶۰ الی هفتاد هزار نفر خواهیم بود که با توجه به شمار معتادان رسیدگی به کل آن کار مشکل است.

وزیر صحت عامه، بهترین راه ترک اعتیاد را همکاری جامعه دانست و گفت که اگر زمینه برای جذب مجدد این افراد در جامعه وجود نداشته باشد، آنان دوباره به مواد مخدر رو خواهند آورد.