اسد ۱۴, ۱۳۹۹

۲۷ نامزد انتخابات ریاست جمهوری با مفکوره های متفاوت

کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته یک روز نسبتا متفاوتی داشت، روزی که از اول صبح تا نا وقت شب مشغول ثبت‌نام کاندیدان ریاست جمهوری بود، کاندیدان که هرکدام غیر از معاونین و دستیاران صد‌ها نفر دیگر را نیز از اطراف کابل با خود جمع نموده و به کمیسیون مستقل انتخابات آورده بودند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، جاده منتهی به پلچرخی مملوء از موتر‌های مدل بالا و شیشه سیاه بود که هر یک از آن‌ها را چند موتر دیگر در حلقه‌ای خود گرفته و اسکورت می‌کرد.

بازار سیاهی لشکر اما خیلی گرم تر از هرچیزی دیگری بود، من کسانی را دیدم که حتی به سن قانونی رایی دهی نرسیده بود ولی از آنجایی که دچار کمبود وقت و نفر شده بود با خود شان آورده بودند.

یکی از تیم‌های انتخاباتی را تعدادی از خانم‌های با چادری های زمخت و کفش‌های روسی با ظاهر غیرموجه و مرتب با طفل‌های که در بغل شان بودند همراهی می‌کرد که همه چیز نشان از آن داشت که این‌ها در بدل پول این مسیر را پیموده و به کاروانی پیوسته است.

فضایی نسبتا کوچک کمیسیون با ورود لشکر بعضی از نامزد‌ها در حد انفجار پر شده و هرج ومرج بیش از حد در آنجا مستولی می‌شد.

شعار‌ها هم در این روز تقریبا یک‌سان بود، تمام کاندیدا‌ها به مردم وعده داد که در راه تحقق دموکراسی و نظام مردم سالار تلاش نموده و وحدت ملی و عدالت اجتماعی را به بهترین شکل ممکن اجرایی نمایند.

سرور احمد زی اولین نفری بود که صبح روز گذشته با معاونانش داکتر عبدالرحمان  وانجینر کبیر قریشی  به کمیسیون مستقل انتخابات رفت وثبت نام کردند.

 سرور احمدزی پس از ثبت نام گفت که در صورت پیروزی دولت افغانستان را از وجود جنگ سالاران پاک می‌کند.

این شعار احمدزی با بسیاری از نامزدها که ایده تشکیل دولت ایتلافی را دارند متفاوت بود.

هرچند اشرف غنی احمد زی نیز با کمی تفاوت و با احساسات تمام بیش از هرکسی دیگری هم شعار داشت و هم اعتماد به نفس ولی چیزی که خیلی برای حضار جالب بود دعوت به مناظره‌ای وی از کاندیدا‌های دیگر بود.

اشرف غنی احمد زی به یک نکته‌ای دیگر نیز اشاره نموده گفت: ” بیایید رقابت و دشمنی را از هم تفکیک کنیم”.

او گفت ما باهمه رقابت می‌کنیم ولی ما باهیچ کس دشمنی نداریم که هیچ بلکه در دولت آینده‌ای خودمان آن‌ها را وارد سیاست می‌کنیم و به آنها مجال کار و پیکار می‌دهیم.

پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود  که ۷۲ تن بسته‌های معلوماتی ریاست جمهوری را به شمول سه زن دریافت کرده اند اما تا شامگاه دیروز هیچ زنی جهت اعلام کاندیداتوری به کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه نکرد.

 روز گذشته ۱۴ میزان آخرین مهلت برای ثبت نام نامزدان شوراهای ولایتی وریاست جمهوری بود که  در ۲۵ سنبله آغاز شده بود و شامگاه  روز گذشته به طور رسمی پایان یافت.

۲۷ نفر از نخستین روز‌های آغاز ثبت نام تا شامگاه عصر روز گذشته به طور رسمی نامزدی شان را اعلام کردند و در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کردند که همراه با معاونین قرار ذیل است:

۱- ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺏ ﺭﺳﻮﻝ ﺳﯿﺎﻑ / ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ / ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ

۲ -ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ / ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻥ / ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻘﻖ

۳ -ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﯿﻢ ﻭﺭﺩﮎ / ﻋﺒﺪﺍﻻﺣﺪ ﺍﻓﻀﻠﯽ / ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺍﻧﻮﺭﯼ

۴ -ﺣﺸﻤﺖﻏﻨﯽ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ / ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﺮﻭﻣﻨﺪ / ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ

۵- ﻗﻄﺐ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﻫﻼﻝ / ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ / ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺳﺨﯽﺯﺍﺩﻩ

۶- ﺩﻝﺁﻗﺎ ﮐﻮﻫﺪﺍﻣﻨﯽ / ﺯﻟﻤﯽ ﻫﻤﺮﺍﺯ / ﺗﻮﺭﭘﯿﮑﯽ ﻋﺰﯾﺰﯼ

۷ -ﺳﯿﺪﺍﺳﺤﻖ ﮔﯿﻼﻧﯽ / ﺫﮐﺮﯾﺎ ﻧﻮﺭﺯﯼ / ﺷﯿﻤﺎﻋﺼﻤﺘﯽ

۸- ﻓﻀﻞ ﮐﺮﯾﻢ ﻧﺠﯿﻤﯽ / ﺻﺎﺑﺮ ﺗﻤﮑﯿﻦ / ﺳﻮﺳﻦ ﺣﺎﺟﺘﯽ

۹- ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺷﯿﺮ / ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪﯼ / ﺍﺳﮑﻨﺪﺭ ﺧﺎﻥ ﺣﺴﯿﻦ

۱۰- ﺍﺷﺮﻑﻏﻨﯽ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ / ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺷﯿﺪ ﺩﻭﺳﺘﻢ / ﺳﺮﻭﺭ ﺩﺍﻧﺶ

۱۱- ﺳﺮﻭﺭ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ /ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ / ﻗﺮﯾﺸﯽ

۱۲- ﺣﻤﯿﺪﺍﻟﻠﻪ ﻗﺎﺩﺭﯼ / ﻣﺤﻤﺪﻋﺎﺭﻑ ترهﮐﯽ / ﺣﻤﯿﺮﺍ ﺣﻘﻤﻞ

۱۳- ﺳﺮﺩﺍﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﯿﻢ / ﺗﺎﺝ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﮐﺒﺮ / ﻋﺰﯾﺰﺍﻟﻠﻪ ﭘﻮﯾﺎ

۱۴- ﺯﻟﻤﯽ ﺭﺳﻮﻝ / ﺍﺣﻤﺪﺿﯿﺎ ﻣﺴﻌﻮﺩ / ﺣﺒﯿﺒﻪ ﺳﺮﺍﺑﯽ

۱۵- ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺳﻠﻄﺎﻧﺰﻭﯼ / ﺍﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪﯼ / ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺎﺩﺍﺕ

۱۶- ﻗﯿﻮﻡ ﮐﺮﺯﯼ / ﻭﺣﯿﺪﺍﻟﻠﻪ ﺷﻬﺮﺍﻧﯽ / ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﻗﺎﺳﻤﯽ

۱۷- ﮔﻞﺁﻗﺎ ﺷﯿﺮﺯﯼ / ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﻠﺨﯽ / ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺷﻢ ﺯﺍﺭﻉ

۱۸- ﻋﺰﯾﺰﺍﻟﻠﻪ ﻟﻮﺩﯾﻦ / ﻋﺒﺎﺱ ﮐﺮﯾﻤﯽ / ﺣﻤﯿﺪﺍﻟﻠﻪ ﺭﺣﯿﻤﯽ

۱۹- ﺧﺪﯾﺠﻪ ﻏﺰﻧﻮﯼ / ﻣﺤﻤﺪﻗﺎﺳﻢ ﻓﺎﯾﻀﯽ / ﺧﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺭﺯ

۲۰- ﺍﻧﻮﺍﺭﺍﻟﺤﻖ ﺍﺣﺪﯼ / ﺣﺸﻤﺖﺍﻟﻠﻪ ﻣﺠﺪﺩﯼ / ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻗﺎﺳﻤﯿﺎﺭ

۲۱- ﻧﺎﺩﺭ ﺷﺎﻩ ﺍﺣﻤﺪﺯﯼ / ﻓﯿﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﻗﯿﻖ / ﻗﺪﻡ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﺩﻡ

۲۲- ﺩﺍﮐﺘﺮ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻋﻈﻢ / ﻋﺒﺪﺍﻟﻐﻨﯽ ﺍﺻﺎﻟﺘﯽ / ﺍﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﭘﺎﺋﯿﺰﯼ

۲۳- ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻋﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺯﺍﺩﻩ / ﯾﻮﺳﻒ ﺍﻣﯿﻦ ﺯﺍﺯﯼ / ﺩﮐﺘﺮ ﻋﺰﯾﺰﻩ ﺭﻫﺒﺎﻥ ﻭﺭﺩﮎ

۲۴- ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺍﻣﯿﻦ ﺍﺭﺳﻼ / ﺟﻨﺮﺍﻝ ﺧﺪﺍﯾﺪﺍﺩ / ﺻﻔﯿﻪ ﺻﺪﯾﻘﯽ

۲۵- ﻋﺒﺪﺍﻟﻬﺎﺩﯼ ﺩﺑﯿﺮ / ﺳﯿﺪ ﺍﻣﺮﺍﻟﻠﻪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ / ﻧﺜﺎﺭﺍﺣﻤﺪ ﺧﯿﺮ ﺍﻧﺪﯾﺶ

۲۶- ﺩﺍﻭﺭ ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺎﺩﻡ

۲۷- ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﻟﯿﻮﺍﻝ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *