۲۶ تن به ۵ الی ۳۰ سال حبس محکوم شدند

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر می گوید که در جریان یک هفته گذشته، ۲۶ تن در پیوند به ۲۱ قضیه قاچاق، از سوی دادگاه ابتدائیه این نهاد به ۵ الی ۳۰ سال حبس تنفیذی محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه امروز (۵دلو) مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر، از جمع محکومین، ۵ تن از سوی دادگاه ابتداییه و ۲۱ تن از سوی دادگاه استیناف به حبس محکوم شده اند.

در خبرنامه آمده است که این افراد توسط ارگان های کشفی و امنیتی، در ارتباط به قاچاق بیش از ۱۸۴ کیلوگرام هیروئین، ۸۵ کیلوگرام تریاک، ۸۸ کیلوگرام چرس و بیش از ۳۷ کیلوگرام مت امفتامین (شیشه) از نقاط  مختلف کشور بازداشت شدند.

خبرنامه می افزاید که پولیس مبارزه با مسکرات و مواد مخدر و سایر ارگانهای کشفی و امنیتی کشور، در ارتباط به جرایم قاچاق مواد مخدر۲۰ مظنون به شمول ۱ خانم را در پیوند به ۱۵ قضیه بازداشت و مظنونین را به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر ارسال کرده است.

این در حالی است که طی دو هفته قبل به تعداد ۳۵ تن در پیوند به ۲۷ قضیه جرایم قاچاق مسکرات و مواد مخدر از جانب دادگاه ابتدائیه و استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر، به ۵ الی ۳۰ سال حبس تنفیذی محکوم شده بودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *