231 قلم آثار افغانستان در موزیم ملی جاپان به نمایش گذاشته شد

۶ جدی ۱۳۹۴

۲۳۱260707_993 آثار باستانی از گنجینه باختر موزیم ملی افغانستان در شهر فکوکا موزیم ملی جاپان، به نمایش گذاشته شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این نمایشگاه دو روز قبل توسط “زردشت شمس” معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و “شیما تانی” رئیس موزیم ملی جاپان گشايش يافت.

در این نمایشگاه ۲۳۱ اثر از ساحات باستانی تپه فلول، طلاتپه، آی خانم و بگرام به نمایش گذاشته شده است.

شمس زردشت، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، هدف اساسی به نمایش گذاشتن این آثار را معرفی تاریخ باستانی و فرهنگ غنی کشور عنوان کرد.

او همچنان از کمک‌های جاپان درعرصه فرهنگی و سایر بخش‌ها در افغانستان قدردانی کرد و افزود، روابط فرهنگی دو کشور توسعه یابد.

وی از جاپان در قسمت نگهداری ۱۰۲ قلم آثار سرقت شده افغانستان تشکری کرد و گفت، این آثار پانزده سال در جاپان نگهداری شده است.

قرار است که آثارهای تاریخی مذکور پس از نمایش در توکیو، به افغانستان بازگردانده شود. این آثارها بیش از صد سال قدامت تاریخی دارد.

گفته می‌شود که از طریق این نمایشگاه حدود دو صدوپنجاه هزار دالر امریکایی جمع‌آوری و چهل درصد از عواید آن، به دولت افغانستان داده می‌شود.

آثار،

باستانی،

تاریخ،

غنی،

موزیم،

نمایش،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed