۲۳ طالب مسلح در قندوز کشته و زخمی شد

عملیات بغلاندر نتیجه عملیات شبانه نیروهای امنیتی در ولسوالی حضرت سلطان ولایت قندوز، ۱۵ طالب مسلح به شمول یک فرمانده برجسته شان کشته، ۸ تن زخمی و ۱۷ تن دیگر بازداشت شد.

هجرت الله اکبری، سخنگوی فرماندهی پولیس قندوز به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این عملیات شب گذشته در قریه ایشان های ولسوالی حضرت سلطان راه اندازی شده بود.

به گفته وی، در این عملیات نیروهای مشترک هوایی و زمینی و نیروهای خارجی، تلفات سنگین به طالبان مسلح وارد شده که در نتیجه آن، ۱۵ طالب مسلح بشمول ملا نسیم یکی از فرمانده هان برجسته شان کشته، ۸ تن دیگر زخمی و ۱۷ فرد مشکوک و وابسته به طالبان مسلح بازداشت شده است.

اکبری اظهار داشت که عملیات مشابه در دیگر مناطق قندوز نیز راه اندازی خواهد شد تا از فعالیت طالبان مسلح جلوگیری شود.

طالبان مسلح تا حال در این رابطه اظهار نظر نکرده اند.