22 نفراز مخالفین مسلح در ولایت قندوز به دولت پیوستند

۲۵ ثور ۱۳۹۴

یک گروه ۲۲ نفری از مخالفین مسلح در ولایت قندوز در شمال افغانستان دست از جنگ کشیده و به پروسه صلح پیوستند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این افراد به رهبری “شیخ ظاهر” از فرماندهان این گروه با وساطت نیروهای امنیت ملی افغانستان به پروسه صلح پیوسته اند.

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیه ای خبری اعلام کرد که با سعی وتلاش منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی یک گروه «۲۲» نفری از مخالفین مسلح به رهبری قوماندان شیخ ظاهر ازجنگ وبرادر کشی دست کشیده به پروسه صلح پیوستند.

در اعلامیه آمده است که این افراد از مدتها بدینسو در مربوطات قریه جات گورتیپه ، زرخرید ولوگری شهرقندوز مصروف فعالیت های ضد دولتی و مسلحانه بودند.

این اشخاص با درک مشروعیت دینی و مردمی دولت و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در مبارزه علیه دشمنان خود فروخته، صفوف خویشرا از بدنه تروریستان جداساخته و ضمن به زمین گذاشتن سلاح شان به پروسه صلح پیوسته اند.

شیخ ظاهر فرمانده این گروه ۲۲ نفری به دولت وعده سپرده که منبعد از هیچ نوع سعی و تلاش در تامین صلح و ثبات در مناطق خویش دریغ نورزیده و به  زندگی صلح آمیز شان ادامه خواهند داد.

امنیت

صلح

طالب

قندوز


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed