21 زن شرک کننده در تظاهرات مصر آزاد شدند

۱۷ قوس ۱۳۹۲

بیست و یک از زنان شرکت کننده در تظاهرات مصر از زندان این کشور آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مقامات قضایی مصر اعلام کردند 21 زن هوادار اخوان المسلمین که پس از شرکت در تظاهرات حامیان محمد مرسی رییس جمهوری برکنار شده این کشور به زندان افتاده بودند، آزاد شده اند.

دادگاه اسکندریه احکام صادره علیه 14تن از این زنان را به یک سال زندان تعلیقی تخفیف داد و هفت تن دیگر را نیز تبرئه کرد.

اتهام های این زنان زندانی، برهم زدن نظم عمومی، تخریب اموال عمومی، تحریک به خشونت و همراه داشتن سلاح، اعلام شده بود.

6 قوس، 14 تن از این زنان به 11سال و یک ماه زندان و هفت دختر زیر 18 سال نیز تا رسیدن به سن قانونی به انتقال به یک مرکز نگهداری نوجوانان محکوم شده بودند.

گروه های مدافع حقوق بشر در مصر و خارج از این کشور دستگیری و محکوم کردن این زنان مصری را محکوم کرده بودند.

آزاد

تظاهرات

زنان

زندان

شدند

مص3ر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed