۲۰۰۰ سرباز سند فراغت دریافت کردند

مسوولان فرقه عملیات های خاص می گویند : به تعداد ۱۵۸ سرباز و بریدمل فرقه عملیات های خاص از دور یازده هم و ۶۱۵ سرباز و بریدملان بخش کماندو از دور بیستم به طور همزمان اسناد فراغت شان را بدست آوردند. به گفته مسولان این فرقه این افراد در مدت دونیم و سه ماه در بخش های رهبریت، کشف، آشنایی با سلاح، انداخت سلاح، تلاشی و برخورد با مردم محل آموزش دیده اند.

به گزارش خبر گزاری خاورمیانه به نقل از مقامات این وزارت گفته می شود، در حال حاضر این فرقه نزدیک به ۱۲ هزار نیرو دارد. شیر محمد کریمی لوی درستیز قوای مسلح افغانستان که در مراسم فراغت سربازان و بریدملان در فرقه عملیات های خاص سخن می زد، خطاب به فارغان گفت، نباید در برابر سلاح و تجهیزات شان بی تفاوت باشند.

مسوولان فرقه عملیات های خاص در ساحه ریشخور کابل می گویند که نیروهای این مرکز با سلاح و تجهیزات مدرن و پیشرفته تجهیز بوده و توانایی هرگونه دفاع از کشور را دارند.

در همین حال به تعداد ۲۰۰۰ سرباز و بریدملان کندک ۲۱۰ اردوی ملی پس از فراگیری آموزش های مسلکی از مرکز تعلیمی نظامی کابل نیز سند فراغت شان را بدست آوردند.

این فارغان در مرکز تعلیمی نظامی کابل بیش از دو ماه در بخش های پیاده، توپچی، نشان زنی و تعرض به گونه مسلکی آموزش دیده اند.این افسران سربازان و بریدملان در حالی یک دور آموزشی شان را تکمیل کرده اند که در حال حاضر مسوولیت تامین امنیت اکثر مناطق کشور را نیروهای امنیتی افغان به عهده دارند. مسوولان وزارت دفاع بر ادامه آموزش و بلند رفتن ظرفیت نیروهای افغان تاکید کرده و مسلکی شدن اردو را برای دفاع از سرحدات و برخورد با مردم موثر می دانند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.