200میلیون دالر در وزارت صحت عامه درمعرض حیف ومیل

۱۶ سنبله ۱۳۹۲

بر اساس بررسی های تازه بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر) کم کاری ها در محاسبات مالی وزارت صحت عامه افغانستان وجود دارد اما قرار است بیش از 200 میلیون دالر در این وزارت کمک شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمانه، این کمک از سوی اداره توسعه‌ای ایالات متحده به وزارت صحت عامه کشور اعلام شده اما این کمک ها با خطر ضایع شدن و حیف و میل مواجه است.

نهاد سیگر از هدر رفتن کمک های ایالات متحده امریکا به وزارت صحت عامه  ابراز نگرانی کرده است.

 بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان در نخستین بررسی هایش می گوید که  محاسبات ناقض و موجودیت فساد در وزارت صحت عامه افغانستان خطر ضایع شدن کمک های امریکا را به بار آورده است.

سیگر گفته است که با وجود نواقص در محاسبات مالی وزارت صحت عامه افغانستان «یو اس آی دی» یا اداره توسعه‌ای ایالات متحده آمریکا بیش از 200 میلیون دالر ضمن برنامه قراردادهای مشارکت صحی به این وزارت فراهم نموده است که خطر ضایع شدن و حیف و میل آن می رود.

یافته های بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان نشان می دهند که مقامات اداره توسعه ای جهانی امریکا به سیگر گفته اند، بررسی نواقص و خلاها مصرف کمک ها  در وزارت صحت عامه مسئولیت آنان نیست اما بازرس ویژه ایالات متحده امریکا می گوید که چنین پاسخی بی مسئولیتی در برابر کمک های امریکا می باشد .

 بازرس ویژه ایالت متحده امریکا برای بازسازی افغانستان به اداره توسعه ای ایالات متحده امریکا سفارش کرده است که پس از این تا هنگامی که وزارت صحت عامه افغانستان صورت حساب کامل مصارف برنامه های خود را به این اداره نسپارد به این وزارت دیگر کمک مالی ندهند .

 در همین حال اتحادیه سراسر دکتران و کارمندان صحی کشور با تائید این گزارش به بی بی سی گفته اند که وزارت صحت عامه پول ها را به نام ظرفیت سازی مصرف می کند و هیچ کار بنیادی تاکنون نکرده است و بیماران برای درمان به بیرون از کشور برده می شوند.

 

امریکا

بارزش امریکایی

حیف و میل کمک

صحت عامه

نهاد سیگر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.