۲۰ خانم افغان برای یک دوره آموزشی به هالند میرود

رولا2دولت افغانستان بیست تن از خانم های که در ادارات دولتی کشور ایفای وظیفه می کنند را برای یک دوره ده روزه آموزشی در بخش اداره عامه به کشور هالند می فرستد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این خانم ها از کارمندان ادارات دولتی افغانستان در یک رقابت آزاد برگزیده شده و از طریق برنامه آموزشی اتحادیه اروپا برای زنان، رهسپار کشور هالند خواهند شد.

رولا غنی “بی بی گل” همسر رئیس جمهورغنی، خانم “کرن پیرس” سفیر انگلیس در کابل، “ستیفن هابر” نماینده اتحادیه اروپا، “سیزو” معاون سفارت هالند مقیم کابل و “اجمل احمدی” مشاور رییس‌جمهور در امور مالی نشست مشترکی را در ارگ برگزارکردند.

خانم بی‌بی گل غنی در این نشست خطاب به شاملین این دوره آموزشی گفت: شما که فرصت یادگیری مهارت‌های اداری را به دست آورده‌اید، با دید متفاوت‌تری به آن نگاه کنید و از این فرصت در راستای ایجاد تحول و پیشرفت کشور استفاده اعظمی نمایید.

در همین حال یکی از شاملین این دوره آموزشی، تسهیلات فراهم‌شده برای زنان کشور را مهم خوانده، خواستار انکشاف آن در بخش‌های مختلف برای کارمندان اناث در ادارات دولتی گردید.

نمایندگان کشورهای انگلیس، هالند و اتحادیه اروپا، برنامه اتحادیه اروپا برای زنان را در بخش انکشاف ظرفیت‌های کارکنان خانم در ادارات دولتی افغانستان را مهم خواندند.

آنان گفتند که امروز شاهد گام‌های عملی این برنامه هستیم تا باشد کارمندان اناث ادارات دولتی که در این برنامه آموزشی شرکت می‌ورزند با دید نو وارد صحنه خدمتگزاری به جامعه‌شان شوند.

بیست تن از کارمندان خانم مربوط ادارات دولتی در یک دوره آموزشی ده‌روزه که در انستیتیوت اداره عامه‌ی کشور هالند برگزار می‌شود، در بخش اداره عامه آموزش می بینند.