2 نفر عرضه کننده پول جعلی در کابل دستگیرشد

۱۰ دلو ۱۳۹۲

نیروهای امنیت ملی کشور دو نفر را به اتهام عرضه بانکنوت های جعلی در شهر کابل شناسایی و دستگیری کردند.

به گزارش خاورمیانه، محمد الیاس و محمد ادریس باشندگان قریه کلنگار ولایت لوگر به اتهام 9 هزار دالر امریکائی جعلی دستگیر شدند.

این فرد پس از آن دستگیر شدند که میخواستند 9 هزار دالر جعلی را دریکی از نمایندگی های نوی کابل بانک درشهر کابل تبادله نمایند.

افراد دستگیر شده درجریان تحقیقات ابتدائی اعتراف کرده و گفته اند که این پول جعلی را ازکارخانو شهر پشاور پاکستان خریداری و درشهرکابل عرضه می نمودند که توسط مؤظفین ریاست عمومی امنیت ملی دستگیرگردیدند .

قضیه تحت تحقیق وبررسی بیشتر قرار دارد.

9 هزار

امنیت

پول

دالر

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.