بازداشت 2 تن ازسازمان دهندگان حملات انتحاری در لوگر

۵ دلو ۱۳۹۲

ریاست عمومی امنیت ملی از دستگیری دوتن از سازماندهندگان حملات انتحاری و تهاجمی وابسته به شبکه حقانی در ولایت لوگرخبر داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شریف الله فرزند علی اکبر، باشنده اصلی ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر، فعلی ناحیه هشتم شهر کابل، حضرت موسی فرزند وزیر، باشنده اصلی و فعلی قریه شینکی ولسوالی گیلان ولایت غزنی توسط موظفین ریاست امنیت ملی شناسایی و بازداشت شدند.

این افراد، بدستور حاجی خلیل حقانی برادر سراج الدین حقانی که با استفاده از یک عراده موتر باربری نوع هینو قصد انجام حمله انتحاری و تهاجمی به پایگاه نیروهای خارجی در ساحه پادخواب شانه ولایت لوگر را داشتند قبل از رسیدن به هدف شناسایی و بازداشت شدند.

افراد بازداشت شده در جریان تحقیقات ابتدائی بجرم خویش اعتراف و گفته اند که آنان توسط یک تن ازفرماندهان شبکه حقانی بنام قاری عبدالله به این گروه جذب و بعداً در پشاور پاکستان با حاجی خلیل حقانی برادر سراج الدین حقانی معرفی و برای اسامی شریف الله وظیفه سپرده شده بود تا از ساحات مربوط به پایگاه نیروهای خارجی واقع پاد خواب شانه ولایت لوگر را فلمبرداری نماید.

شریف الله بعد از فلمبرداری دوباره به پشاور پاکستان رفته و خلیل حقانی بمنظور انجام یک حمله انتحاری و تهاجمی بالای پایگاه خارجی ها، یک عراده موتر باربری و مبلغ 800 هزار کلدار پاکستانی را در اختیار او قرار داده و دوباره جهت خریداری موتر به شهر کابل فرستاده شده بود.

وی یک عراده موتر را در بدل730 هزار کلدار پاکستانی از شهر کابل خریداری و جهت جابجا نمودن مواد انفجاریه به ولایت لوگر انتقال نموده بود، که قبل از انجام حمله از سوی موظفین ریاست عمومی امنیت ملی بازداشت گردیده اند.

امنیت ملی

انتحاری

بازداشت

تروریست

حمله

لوگر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.