۱۹ تن از مسافرین ربوده شده از ۳۱ تن در زابل رها شد

مقام های محلی در ولایت های زابل و غزنی گفته اند که ۱۹ تن از مسافران ربوده شده در ولایت زابل آزاد شده اند.

مقام های محلی در ولایت ها غزنی گفته اند که ۱۹ تن از مسافران ربوده شده در ولایت زابل در بدل ۱۲ تن که تاکنون هویت شان مشخص نیست آزاد شده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،  احمد فقیری عضو شورای ولایتی غزنی گفته است که این افراد صبح امروز آزاد دوشنبه (۲۱ ثور) در بخش هایی از ولایت جاغوری غزنی تبادله شده‌اند.

آقای اکبری گفته‌است مقام‌های جاغوری در انتقال آنان به مرکز اقدام کرده‌اند اما تا کنون در بخش‌هایی به سر می‌برند که گوشی تلفن کار نمی‌کند.

او افزوده‌است مسافرانی‌که تا کنون آزاد نشده‌اند به مرحلۀ بعدی واگذار شده‌اند.

۳۱ تن از مسافران در ماه حوت سال گذشته زمانی‌که از کشور ایران برگشته بودند و به طرف خانه‌های‌شان می‌آمدند، در شاه‌راه کابل- قندهار، در ولایت زابل از سوی افراد نقاب پوش از موتر پیاده کرده و به گروگان گرفته شدند.

برخی ازمقام‌های ارشد حکومت وحدت ملی تایید کردند که این افراد از سوی گروه داعش ربوده شده بودند.