18 سال زندان برای چهار تبعه ایرانی در کشور

۱ میزان ۱۳۹۲

محکمه استیناف مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدرکشور، چهار تبعه کشور ایران را به جرم قاچاق تریاک و چرس از ولایت فراه به کشورشان، به 18 سال محکوم به زندان کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، پولیس این چهارتبعه ایرانی که 26 الی 31 سال عمر دارند با مقداری بیش از 1160 کیلوگرام تریاک و بیش از 28 کیلوگرام چرس که در یک موتر تیوتا بدون پلیت بارگیری شده بود از نزدیک مرز افغانستان- ایران در ولایت فراه شناسایی و بازداشت نموده اند.

متهمین در جریان تحقیقات ابتدایی شان در محل رویداد مدعی شدند که بشکه های تیل را از جانب ایران به افغانستان انتقال داده اند و در کار موادمخدر دخیل نیستند.

بر اساس معلومات پولیس، متهمین با موتر حامل مواد مخدر در فاصله 150 کیلومتری مرکز مشترک ولایت فراه با کشور ایران بازداشت شده اند.

این چهار متهم از جانب هئیت قضائی محکمه ابتدائیه مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر کشور به اتهام قاچاق موادخدر نوع تریاک و چرس از افغانستان به ایران هرکدام شان محکوم به 18 سال محکوم به مجازات شده اند.

تبعه ایرانی

مخدر

مواد


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.