۱۷۰ کیلوگرام تریاک در جوزجان به دست آمد

کشف-مواد-مخدر-بلخپولیس ولایت جوزجان، یک محموله ۱۷۰ کیلوگرامی تریاک را با یک عراده موتر تکسی در مربوطات شهر شبرغان کشف و ضبط کرد.

رحمت الله ترکستانی، فرمانده پولیس جوزجان به خبرگزاری خاورمیانه گفت که موتر حامل این مواد مخدر، امروز (۱۳سرطان) از منطقه دشت لیلی شهر شبرغان به دست آمده است.

به گفته وی، این تریاک از ولایت سرپل بارگیری شده و به فاریاب انتقال داده میشد که توسط منسوبین مدیریت مبارزه با مواد مخدر جوزجان کشف و ضبط شد.

ترکستانی اظهار داشت که عاملین این مواد بعد از اینکه موترشان در ریگ های دشت لیلی متوقف شده بود، موتر را رها کرده و از ساحه فرار کردند.

وی این قضیه را به طالبان مسلح ارتباط داد.

این در حالی است که پولیس مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله یک محموله ۷۰۰ کیلوگرامی تریاک را از شهر پلخمری بغلان کشف و در پیوند به آن شش تن را بازداشت کرد.