17 سایت انتخاباتی در هرات در معرض خطر

۱۱ حمل ۱۳۹۳

نگرانی مقامات امنیتی از مسدود ماندن 17 سايت انتخاباتی در نقاط مختلف هرات بنا به تهدیدات امنیتی.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مقام های امنيتی در هرات مي گويند: هنوز 17 سايت انتخاباتی در ولسوالی های اين ولايت در تهديد مخالفان دولت قرار دارد كه احتمال برگزاری انتخابات در اين ولسوالی ها ناممكن خواهد بود.

از سويی هم والی هرات مي گويد: هفته پيش رو را به نام هفته انتخابات نام گذاری كردند تا بتوانند زمينه های ترغيب باشندگان اين ولايت و سهم گيری آن ها در انتخابات را بيشتر سازند.

وی همچنين به تمامی ادارات محلی اين ولايت دستور داده است تا تبليغات را برای سهم گيری مردم به ويژه زنان در اين روند بيشتر سازند تا با خاطری آرام در انتخابات پيش رو اشتراک كنند.

خطر

سایت انتخاباتی،

معرض ،

هرات،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.