یک گروه از آدم ربایان درشهر کابل دستگیر شد

۴ حوت ۱۳۹۲

ریاست عمومی امنیت ملی، از دستگیری یک گروهی از آدم ربایان و جنایتکار از ساحه ارزان قیمت شهر کابل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این گروه از آأم ربایان و جنابتکار ده روز قبل دو طفل خرد سال را بنام های سلما 6 ساله و سلیمان 5 ساله “خواهر و برادر” را از مقابل منزل که مصروف بازی کودکانه بودند از ساحه ارزان قیمت ربودند.

این افراد، کودکان ربوده شده را به یک چهار دیواری انتقال و بعد از سروصدا دخترک خرد سال مورد لت وکوب شدید قرار می گیرد و بعد از بی هوش شدن وی را زیر انبار خشت پنهان نموده و برادرش را با خود به منزل رومان نام واقع ناحیه دوازدهم انتقال و از پدراطفال ربوده شده درخواست پنجاه هزار دالر امریکایی می کند.

اختطافچیان پسرک 5 ساله را بعد از بقتل رسانیدن در گودال آب های گندیده جمع شده چاه های بد رفت و حمام انداخته و  از ساحه فرار نمودند.

مؤظفین ریاست عمومی امنیت ملی سه تن از عاملین اصلی قضیه را در پیوند به اختطاف و به شهادت رسانیدن کودکان، اسامی حفیظ الله مشهور به «قاری» فرزند عبدال،رومان فرزند سید رحمن و امید فرزند محمد امان را دستگیر نموده آنان در جریان تحقیقات محل که سلیمان نام را انداخته بودند دریافت و جسد کودک 5 ساله را بدست آوردند.

در نتیجه تحقیقات در پیوند به قضیه 8 تن از شریک های جرمی شان نیز دستگیر شده اند.

قضیه تحت تحقیق و بررسی بیشتر قرار دارد.

آدم ربایان

ربوده شده

کابل

گودکان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.