۱۴ کودک از زندان طالبان رها شد

38در نتیجه عملیات قطعات ویژه امنیت ملی در ولسوالی گرشک ولایت هلمند، چهار تن از مسوولان زندان شورشیان طالب بازداشت شده و ۱۴ کودک از نزد آنها آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این عملیات در منطقه دشت شور ولسوالی گرشک صورت گرفته است.

خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی نگاشته است که افراد بازداشت شده وابسته به ملا مظلومیار، مسوول نگهبانی زندان شورشیان طالب در ولایت هلمند هستند.

به اساس معلومات خبرنامه، نظر فرزند جانان، عبدالرحمن فرزند عبدالخالق، باچاخان فرزند میرحمزه و نقیب الله فرزند عبدالرحمن از جمله بازداشت شده گان هستند که باالفعل با یک مقدار سلاح و مهمات بازداشت شده اند .

ریاست امنیت ملی می گوید که با دستگیر شدن این افراد، ۱۴ کودک و نوجوان که در این زندان نگهداری می شدند، از قید شورشیان طالب آزاد شد.

در خبرنامه ریاست امنیت ملی آمده است که نوجوانان آزاد شده از زندان، ادعا داشتند که ملا مظلومیار از آنها خواست های جنسی داشته است.

Author