اسد ۲۲, ۱۳۹۹

۱۴ تیم کاری برای رسیدگی به بیجا شدگان قندوز در کابل ایجاد شد

12092366_10207246774183661_104333883_nﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻠﻲ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺣﻮﺍﺩﺙ، چهارده تیم کاری را به منظور رسیدگی به بیجاشدگان قندوز ایجاد کرد و این تیم ها برنامه های عملیاتی خویش در شهر کابل آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ۱۴ تیم کاری به رهبری ﻭﻳﺲ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺮﻣﻚ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻠﻲ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺣﻮﺍﺩﺙ ایجاد شده است.

این تیم ها متشکل از نمایندگانی از ادارات دولتی، موسسات ملی و بین المللی و نمایندگان مردم قندوز در شورای ملی و بیجا شدگان این ولایت، هستند و قرار است تا شمار دقیق، محل بود و باش و نیازمندی های بیجاشدگان قندوز در کابل را مشخص نمایند.

همچنین فیصله شده که دو تیم توظیف شود تا آن عده از بیجا شدگان قندوز را که جایی برای بود و باش در کابل ندارند و در پارک ها و جاده ها به سر بر می برند سروی و تثبیت نمایند تا در قسمت اسکان آنان اقدام جدی صورت گیرد.

همچنان قرار شد تا دوازده تیم دیگر سروی خویش را برای مشخص نمودن بیجا شدگان قندوز که در نواحی مختلف کابل بسر می برند ادامه دهند.

درهمین حال ﻭﻳﺲ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺮﻣﻚ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻠﻲ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺣﻮﺍﺩﺙ، از تمام کمک کنندگان به بیجا شدگان قندوز خواسته است تا کمک های خویش را در اختیار اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث گذاشته تا به صورت شفاف و به نیازمندان واقعی توزیع گردد.

همچنان قرار شد تا کمک کنندگان برای کسب معلومات و هماهنگی بیشتر به شماره تلفن ۰۲۰۲۱۰۴۵۵۹ تماس بگیرند.

از جانب دیگر در صحبتی که رئیس عمومی اداره ملی آمادگی با حوادث طبیعی با نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ نمود، آنان تعهد نمودند که در هماهنگی و همکاری هلال احمر افغانی در ولایت قندوز، اقدام به جمع آوری اجساد می نمایند.

گفتنی است پس از حمله طالبان به شهر قندوز در شمال افغانستان بیش از ۱۰۰ هزار نفر در ولایات مختلف کشور آوره شدند و بیش از ۶ هزار از این بیجاشدگان در کابل آمده اند.