۱۳۸ تن به جرم اقدامات تروریستی در بحرین محاکمه خواهند شد

dadgahلوی سارنوالی بحرین اعلام کرد ۱۳۸ تن از باشنده گان این کشور در ماه آینده به اتهام ایجاد تشکیل گروه توریستی و جاسوسی و حمله مسلحانه بر افسران پولیس محاکمه خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به نقل از خبرگزاری (سانا)، لوی سارنوالی بحرین اعلام کرده که دوسیه ۱۳۸ باشنده این کشور به اتهامات مختلف به دادگاه ها سپرده شده که ۸۶ تن آنها گرفتار و سایر آنها هنوز در حال فرار هستند.

به گفته لوی سارنوالی بحرین این اشخاص به اتهام”ایجاد تشکیل گروه تروریستی، جاسوسی و حمله مسلحانه برافسران پولیس” محاکمه خواهند شد.

از سال ۲۰۱۱ بدینسو رژیم آل خلیفه اقدام به از بین بردن مخالفان و رهبران مذهبی که خواهان اصلاحات در این کشور بوده، نموده است.در این اواخر اقدامات علیه طایفه شیعه را افزایش داده و تعدادی از رهبران مذهبی این کشور را به حبس محکوم نموده است.