۱۳سرباز اردوی ملی کشته شد

0,,17059945_303,00

در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در نقاط مختلف کشور، ۱۳ سرباز اردوی ملی همراه با ۱۶شورشی طالب و سه تروریست داعش کشته و ۱۷ شورشی دیگر مجروح شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی، این عملیات در جریان ۲۴ ساعت گذشته در مربوطات ولسوالی کجکی ولایت هلمند، مرکز ولایت غزنی و اچین ولایت ننگرهار انجام شد.

در خبرنامه آمده است که ۱۴ شورشی طالب در ولسوالی کجکی کشته و ۱۷ تن زخمی شده، در مربوطات مرکز ولایت غزنی ۲ شورشی طالب کشته شده و در عملیات نیروهای هوایی در ولسوالی اچین، ۳ تروریست داعش کشته شده است.

به نقل از خبرنامه، در عملیات پاکسازی در مربوطات ولسوالی دند غوری ولایت بغلان، از یک منزل مسکونی، ۲ ثوب واسکت انتحاری، ۶ عدد ریموت کنترول ماین، ۳ بوری مواد انفجاریه، ۲۴۰ متر پلیته ای ثانیه سوز، ۷۵۰۰ فیر مرمی پیکا، ۴۸۱ فیر مرمی کلاشینکوف، ۱۱فیر ماین راکت انداز، ۵عدد ماین بوشکه ای، ۱بوری باروت، ۳۰ فیر سر گلوگه هاوان، ۵۶ فیر سرگلوله توپ ۸۲ میلیمتری، ۹۴۰ فیر مرمی دهشکه، ۷ فیر ماین هاوان، ۲ کلچه مواد انفجاریه، ۱ بوری تروتیل، ۵ کیلوگرام مواد کیمیاوی و ۱۰ حلقه ماین مختلف النوع، کشف و از بین برده شده است.

از سویی هم وزارت دفاع ملی می گوید که در جریان عملیات متذکره، ۱۳ سرباز اردوی ملی نیز جان باخته است.