واکسین سینه بغل شامل برنامه ملی صحت عامه شد

۱۶ قوس ۱۳۹۲

وزارت صحت عامه کشور برای اولین تزریق واکسین مخصوص سینه بغل برای کودکان را شامل برنامه های صحی این وزارت کرده و این روند با حضور رئیس جمهورکرزی آغاز شد.

به گزارش خبرگزری خاورمیانه، واکسین سینه و بغل یا “پی سی وی” برای نخستین بار توسط وزارت صحت عامه، شامل برنانه واکسیناسیون کودکان در کشورشده و رئیس جمهور این روند را با با تزریق نمودن واکسین بر دو کودک در ارگ ریاست جمهوری، رسماً در سراسر افغانستان افتتاح کرد.

در این برنامه  نمایندگان سازمان صحی جهان، یونیسف و ائتلاف جهانی واکسین نیز حضور داشتند.

داکتر ثریا دلیل وزیر صحت عامه کشور در مورد شمولیت واکسین سینه و بغل در برنامه واکسیناسیون کودکان افغانستان گفت: امروز معرفی واکسین سینه و بغل را که بنام نوموکوکل یاد می شود و در برابر ۱۳ نوع باکتری سینه و بغل کودک را مقاومت میدهد، در سراسر افغانستان آغاز می کنیم.

خانم دلیل افزود: تطبیق واکسین سینه و بغل شامل برنامه ملی معافیت کتلوی در افغانستان شد، به این معنی که در جریان سال، هر زمانیکه والدین برای تطبیق برنامه واکسین اطفال شان به کلنیک ها مراجعه می کنند، اطفال آنها در برابر ۹ بیماری واکسین می گیرند که یکی آنها سینه بغل است.

 وزیر صحت عامه کشور گفت که افغانستان دو پیش شرط را برای شامل شدن و معرفی این واکسین باید تکمیل می کرد، یکی وسعت و تجهیز مراکز نگهداری واکسین سینه بغل و دوم سهیم گیری حکومت برای خریداری و تمویل این واکسین بوده که حکومت افغانستان این دو شرط را عملی کرده است.

با این حال حامد کرزی رئیس جمهوری کشورمان گفت: بسیار خرسندم که امروز یکبار دیگر اقدامی برای صحتمندی بهتر مردم بخصوص صحتمندی اطفال یعنی تطبیق واکسین سینه و بغل در کشور آغاز می گردد.

رئیس جمهور ضمن تشکری از سازمان صحی جهان و سایر نهادهای که در زمینه همکاری می کنند، گفت که تطبیق واکسین سینه و بغل برای اطفال کشور یک قدم دیگری پیشرفت افغانستان را نشان میدهد.

گفتنی است که واکسین سینه و بغل توسط حکومت افغانستان به همکاری ائتلاف جهانی واکسین، سازمان صحی جهان و یونیسف در برنامه معافیت اجتماعی وزارت صحت عامه شامل گردید و منبعد این واکسین برای کودکان زیر سن یکسال همه روزه در تمام مراکز ارائه خدمات صحی در مرکز و ولایات کشور به صورت رایگان تطبیق می گردد.

افغانستان

بار اول

در کشور

سینهبغل

صحت عامه

کرزی

واکسین


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.