11.8 میلیون دالر از دارایی های ایران را سوئیس آزاد کرد

۵ دلو ۱۳۹۴

سوئیس لیکس (2)پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی و یکجانبه ایران سوئیس نیز پول‌های مسدود شده ایران در بانک‌های این کشور را آزاد کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سوئیس ۱۱.۸ میلیون دالر از پول‌های ایران را در پی اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ مسدود کرده بود.

یکی از سخنگویان وزارت اقتصاد سوئیس روز گذشته (یکشنبه) تأیید کرد که این پول آزاد شده است. این پول متعلق به افراد، شرکت‌ها یا نهادهای تحت مالکیت دولت ایران است.

آمریکا و اتحادیه اروپا، در پی انتشار گزارش آژانس مبنی بر پایبندی ایران به تعهداتی که در برجام عهده‌دار شده، لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای را به حالت اجرایی درآوردند.

ایران

بانک،

داراریی،

سوئیس،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed