11 پولیس اطفائیه در انفجار بالون گاز زخمی شد

۳۰ میزان ۱۳۹۷

در نتیجه انفجار یک بالون گاز در حوزه هشتم امنیتی شهر کابل، یازده پولیس اطفائیه زخمی شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این رویداد بامداد امروز (30میزان) در یک دوکان در منطقه «تپه خراسان» حوزه هشتم شهر کابل رخداد.

شاهدان عینی می گویند که در ابتدا این دوکان آتش گرفت و با حضور پولیس اطفائیه، بالون گاز انفجار کرد.

منابع امنیتی نیز گفته اند که در این رویداد، یازده پولیس اطفائیه زخمی شد.

گفتنی است که آتش در این دوکان نیز از سوی نیروهای اطفائیه مهار شده است.

اطفائیه

بالون

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.