11 قرار داد با ارزش بیش از 340 میلیون افغانی منظور شد

1 نوامبر 2015

مجلس تدارکات ملیکمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس جمهور غنی، ۱۱ قرارداد را به ارزش سه صدو چهل و سه  میلیون افغانی منظورکرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نشست کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمد اشرف غنی با حضور رئیس اجرایی، معاون دوم ریاست جمهوری، وزرای مالیه، اقتصاد، عدلیه و مسؤلین اداره تدارکات ملی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.

در این نشست بیست وپنج موضوع تدارکاتی و قرارداد های مربوط به وزارت ها و ادارات حکومتی مورد بحث قرار گرفت اما ۱۱ قرارداد آن به ارزش ۳۴۳ میلیون افغانی مورد تصویب قرار گرفت.

وزارت های دفاع ملی و امور داخله نیز شامل این قرارداد ها اند که در آنها در حدود ۱۴ میلیون افغانی صرفه جویی صورت گرفته است.

کمیسیون تدارکات ملی همچنان پیشنهادات آغاز پروسه تدارکاتی پروژه های خدمات صحی برای معتادین مربوط وزارت صحت  و پروژه تقویت و مساعد سازی محیط تجارت و سرمایه گذاری را که توسط وزارت تجارت و صنایع مطرح گردیده بود، مورد تایید قرار داد.

همچنین در این نشست پیشنهاد آغاز پروسه تدارک و خریداری ۶۰۰۰ متریک تن گندم اصلاح شده بذری وزارت زراعت، مالداری و آبیاری نیز از سوی کمیسیون مورد تصویب قرار گرفت.

رئیس جمهور غنی به مقامات وزارت صحت عامه دستور داد تا از پروسه ارایه خدمات صحی برای معتادین نظارت متداوم بعمل آورده و از تاثیرات عرضه این خدمات به کمیسیون گزارش دهند.

آقای غنی همچنین از وزارت تجارت و صنایع خواست تا در زمنیه پروژه تقویت و مساعد سازی محیط تجارت و سرمایه گذاری لایحه کاری دارای نتایج ملموس و عملی را ترتیب و تطبیق نماید تا در عرصه های مورد نظر اصلاحات عملی و واقعی بوجود آید.

گفتنی است که کمیسیون تدارکات ملی تا اکنون طی ۲۷ جلسه بیشتر از ۳۸۰ قرارداد  را به ارزش مجموعی حدود ۵, ۶۳ میلیارد افغانی به تصویب رسانده است که در نتیجه آن حدود ۹ میلیارد افغانی صرفه جویی صورت گرفته است.

افغانستان

تدارکات

دولت

غنی

قرار داد


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed