فراغت100تن ازسربازان پولیس ازیک دوره آموزشی درهرات

۱۰ عقرب ۱۳۹۲

خبرگزاری خاورمیانه – هرات

بیش از 100 تن از سربازان پولیس ملی پس یک دوره آموزشی، در مرکز تربیوی پولیس ملی زون هرات در غرب کشور سند فراغت گرفتند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مقام ها در این ولایت می گویند که این سربازان در بخش های مختلف پولیس ملی در حوزه غرب فعالیت خواهند کرد.

عبدالروف احمدی سخنگوی پولیس هرات گفت بیش از 100 تن از سربازان پولیس ملی پس از یک دوره چهارنیم ماه آموزشی، در مرکز تعلیمی و تربیوی پولیس ملی زون هرات، سند فراغت گرفته اند.

احمدی می گوید این افراد در مدت دوره آموزشی خود، آموزش های مسلکی، نظامی و انداخت های نظامی را فرا گرفته اند.

او می گوید این سربازان از این پس در چوکات وزارت داخله کشور، مصروف تامین امنیت در حوزه غرب خواهند بود.

سخنگوی پولیس ولایت هرات ادامه داد که این سربازان از سوی استادان افغان آموزش نظامی دیده اند.

وی افزود که در پایان این مراسم، تحلیف عسکری و حرکات نمایشی از سوی سربازان اجرا گردید.

100 نفر

آموزش نظامی

پولی

چهارو نیمماهه

فراغت

هرات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.