سرطان ۲۱, ۱۳۹۹

10 میلیون نفر زیر خط فقر در افغانستان

294451_772وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در تازه ترین آمار خود اعلام کرده است که بیش از 10میلیون از جمعیت کشور زیر خط فقر زنده گی می کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این آمار آمده است که شهروندان زیر خط فقر از امکانات مناسب اولیه زنده گی محروم هستند.

وزارت کار و امور اجتماعی گفته است که بررسی های بیشتر در مورد این شهروندان نیز در جریان است تا دیگر زمینه های زنده گی آنها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس آمار این وزارت، حدود پنج میلیون کودک و نوجوان نیز از تعلیم محروم بوده و به کارهای شاقه و روی سرک مصروف هستند.

وزارت کار و امور اجتماعی میزان کودکان و نوجوانان کشور را 14 میلیون و 500 هزار تن دانسته که از این بین، 9 میلیون تن به تحصیل پرداخته و مابقی از تحصیل محروم هستند.

این وزارت از ایجاد و فراهم کردن زمینه آموزش برای شمار بیشتری از کودکان کشور خبر داده و گفته است که این کار با هماهنگی برخی از نهادهای اجتماعی انجام می شود.

سازمان ملل متحد در سال 2014 جمعیت افغانستان را حدود 32 میلیون نفر اعلام کرده بود که بعد از این سروی، دیگر هیچ تحقیقی در مورد تعیین نفوس کشور صورت نگرفته است.

این در حالی است که در سال های اخیر شمار زیادی از مستعدین کار و افراد کاربلد و شایسته، کشور را به دلایل ناامنی و نبود کار به مقصد کشورهای اروپایی ترک کرده اند.