یک عامل انتحاری و سازمانده آن در ننگرهار دستگیر شد

۱۲ جدی ۱۳۹۲

نیروهای ریاست عمومی امنیت ملی کشور دو تن از عاملین و از سازمان دهندگان حملات انتحاری را در ولایت ننگرهار شناسایی و بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، یکی از این افراد ازسازماندهندگان حملات انتحاری و دیگری هم عامل انتحاری هستند که قصد انجام حمله انتحاری را درشهرمهترلام ولایت لغمان داشته اند اما  توسط مؤظفین ریاست عمومی امنیت ملی شناسایی و دستگیرشدند.

محمدعمربه اسم مستعارمصطفی باشنده اصلی ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان، فعلی وزیرکالونی شهر پشاورپاکستان سازمانده حملات انتحاری موقعیکه می خواست اسامی محمودالحسن فرد انتحاری را به لغمان انتقال دهد، در مسیر راه شناسایی و دستگیر شدند.

براساس معلومات ریاست عمومی امنیت ملی، محمود الحسین درکمپ شمشتو پاکستان آموزش حمله انتحاری را با استفاده از جلیقه های انتحاری دیده است.

محمد عمر میخواست عبدالحسین را بمنظور انجام حمله انتحاری به شهر مهترلام ولایت لغمان انتقال دهد که قبل ازرسیدن به هدف درمسیراه شاهراه ننگرهار- لغمان دستگیرشدند.

قضیه تحت تحقیق وبررسی بیشتر قرار دارد.

2 نفر

امنیت ملی

بازداشت

پاکستان

حمله انتحاری

لغمان

ننگرهار


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.