استرداد ۱۰۷ میلیون افغانی به ساکنان مکروریان چهارم

بیش از ۱۰۷ میلیون افغانی که بصورت غیر قانونی بالای اهالی مکروریان چهارم شهر کابل وضع گردیده بود، مسترد شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اهالی مکروریان چهارم از رهبری وزارت شهرسازی و مسکن به پاس از تلاش های بی شایبه، صداقت و شفافیت در کار شان تقدیر نمودند.

این برنامه در قصر سلام خانه ارگ ریاست جمهوری با حضور رئیس جمهورغنی برگزار شد و در بیش از ۱۰۷ میلیون افغانی که بصورت غیر قانونی بالای اهالی مکروریان وضع گردیده بود، مسترد گردید.

توزیع ۲۶۶ واحد مسکونی مکروریان چهارم از سال۱۳۹۰ آغازشده بود که مطابق برآورد اولیه، قراربود قیمت اپارتمانها طی چهار قسط،  توسط مشتریان پرداخت گردد. اما بعدا  اقساط  پنجم ، ششم و هفتم  نیز، بدون هیچ گونه توجیه قانونی،  بالای مشتریان وضع گردیده بود و قباله ۱۵۷ اپارتمان ، با همان محاسبه غیرقانونی، درسالهای گذشته اجرا گردیده و مردم برای نجات از بی سرپناهی و ترسِ ازدست دادن اپارتمانهای خویش،  تمام اقساط تحمیلی هفت گانه را پرداخت نموده بودند.

با این حال رهبری جدید وزارت شهرسازی و مسکن در نخستین روزهای کاری به مشکلات ساکنان مکروریان ها توجه نموده و تیم تخنیکی و حقوقی را غرض بررسی تمام اسناد تخنیکی، مالی و حقوقی این پروژه توظیف نمود.

تیم توظیف شده، با مرور اسناد و مدارک موجود در رابطه به این پروژه دریافتند که عدم موجودیت لیست رسمی مساحت اپارتمانها، نبود اسناد مربوط به تهکوی ها و مساحت آنها و واگذاری های غیرقانونی  اپارتمانها از مشکلات اصلی در این ساحه است.

همچنین در جریان بررسی ها روشن شده است که مطابق محاسبات صورت گرفته، از مالک هر اپارتمان، با درنظرداشت مساحت اپارتمانها ، حدود۲۵۰ تا ۳۵۰ هزارافغانی ، پولِ بیشتر دریافت شده و با صدورقباله برای مشتریانی که تااکنون قباله دریافت نکرده بودند، جمعا حدود ۹۰ میلیون افغانی به صورت غیرقانونی از آنها تحصیل می گردید.

رهبری وزارت شهرسازی و مسکن، تصمیم گرفت برعلاوۀ استرداد دوبارۀ پول مشتریانی، که درسالهای گذشته آن را تادیه نموده بودند؛ و بالغ بر( ۵۵) میلیون افغانی میگردد، اجرای قباله های سایرمتقاضیان را  بر اساس نرخ حقیقی پروژه محاسبه و تحت دوران قرار دهد و حدود ۹۰ میلیون افغانی ازحقوق تلف  شدۀ اهالی مکروریان چهارم دوباره برای ایشان تادیه نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *