۹ قرارداد به ارزش ۴۸۲ میلیون افغانی تصویب شد

کمیسیون تدارکات ملی (1)(2)کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در جلسه امروز ( شنبه) خود، ۹ قرارداد را به ارزش حدود چهار صد و هشتاد و دو میلیون افغانی تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ابتدا اداره تدارکات ملی گزارش کاری سال ۱۳۹۴ این اداره و کمیسیون تدارکات ملی را که شامل اصلاحات نظام تدارکات، اجراآت، دستاوردها و پیشرفت‌ها می‌باشد، به رئیس جمهور ارائه نمود.

کمیسیون تدارکات ملی پس از بررسی بالای پروژه‌ها، ۹ قرارداد را به ارزش حدود ۴۸۲ چهارصد و هشتاد و دو میلیون افغانی مورد تایید قرار داد و دو قرار داد مربوط به وزارت‌های زراعت و معارف را جهت رسیدگی بیشتر به جلسۀ بعد موکول نمود.

قراردادهای منظور شده شامل اعمار یک باب کلینیک صحی در ولسوالی مالستان ولایت غزنی، اعمار دیوارهای استنادی، سیستم برق و آب آشامیدنی برای ۷۸ باب مکتب در ولسوالی‌های مختلف ولایت فاریاب، کارهای باقی‌مانده‌های سروی و دیزاین ۸۲ کیلومتر سرک بخش اول و دوم شاهراه قیصار – لامان، اعمار لیلیه ۱۱۳۶ نفری مربوط به ریاست معارف ولایت کابل و تمدید میعاد پروژۀ  بازسازی سوئیچ بورد بند نغلو و ماهیپر می‌باشد.

علاوه بر آن کمیسیون تدارکات ملی فسخ قرارداد ۵۵ قلم ادویه مورد ضرورت قوماندانی ستر درستیز وزارت دفاع ملی را نیز منظور نمود و شرکت قراردادی بخاطر عملی نکردن تعهدات‌اش به پروسۀ محرومیت معرفی شد و نیز از قرارداد مذکور محروم گردید.

 از سوی دیگر تدارک وسایط نقلیه برای ولسوال‌ها که از سوی اداره مستقل ارگان‌های محل پیشنهاد گردیده بود و همچنان پیشنهاد شرکت برشنا مبنی بر کاهش قیمت برق در قرارداد شبکه توزیعی جنوب غرب کابل در پرنسیپ منظور گردید.

گفتنی است که در این جلسه محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، وزرای عدلیه و اقتصاد، سرپرست وزارت مالیه، مسؤولین ادارۀ تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، کاکس پارلمانی شفافیت و اداره  سیستیکا حمایت قاطع نیز اشتراک داشتند.