۳ قرار داد به ارزش یک و نیم میلیارد افغانی منظور شد

14 فوریه 2017

کمیسیون تدارکات ملی به ریاست «محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ۳ قرارداد را به ارزش یک و نیم میلیارد افغانی، منظور کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، جلسه کمیسیون تدارکات ملی شام دیروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.

در این جلسه سه قرارداد شامل پروژه های احداث ۱۰.۸ کیلومتر سرک داخل شهر زرنج ولایت نیمروز، اعمار شفاخانه ۵۰ بستر ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان و  ۱۸ قلم مواد اعاشوی وزارت دفاع ملی به ارزش یک و نیم میلیارد افغانی منظور شد.

کمیسیون تدارکات ملی همچنان پیشنهاد وزارت دفاع ملی را مبنی بر فسخ قرارداد اقلام باقی‌مانده ضرورت های طبی مورد تایید قرار داد اما قرارداد های سرک های جغل فرش در ولایت قندهار از جانب کمیسیون رد گردید و هدایت داده شد تا این پروژه ها توسط کندک انجنیری وزارت دفاع ملی و قوای کار مورد تطبیق قرار گیرد.

همچنین در جلسه کمیسیون تدارکات ملی موضوع استراتیژی تدارکات الکترونیکی و انکشاف سیستم ها در اداره تدارکات ملی اعم از نقشه برداری و مهندسی پروسه ها  مورد بحث قرارگرفت.

رئیس جمهور غنی گفت که طرح ها و اقدامات اداره تدارکات ملی در زمینه های فوق را یک به یک مورد مطالعه قرارداده و توصیه می گردد که سایر ادارات چنین شیوه را جهت نقشه برداری و مهندسی پروسه های کاری خویش به منظور بهبود روند کاری الگو برداری نموده، مورد تطبیق قرار دهند.

در جلسه کمیسیون تدارکات ملی محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، وزرای مالیه، اقتصاد وعدلیه، مسئولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از سیگار، کمیسیون‎های اقتصاد ملی و بودجه ولسی‎جرگه، کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد و اداره سیستیکا حضور داشتند.

غنی

کابل

کمیسیون تدارکات

منظوری سه قرار داد

هزینه یک و نیم میلیارد افغانی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.