۱۹ کارمند یک نهاد ماین پاکی در پکتیا ربوده شد

۳۱ حمل ۱۳۹۴

افراد مسلح ناشناس روز گذشته ۱۹ تن از کارکنان یک نهاد ماین‌پاکی را در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا ربوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عبدالولی سهی، معاون ولایت پکتیا می‌گوید: یک گروه مسلح ۱۹ تن از کارکنان نهاد ماین‌پاکی استارلنگ را با چهار موتر آنان در ولسوالی زرمت این ولایت به گروگان گرفته‌اند.

گفته می‌شود نهاد ماین‌پاکی امریکایی است اما کارکنان ربوده‌شده تمام‌شان شهروندان افغان می‌باشند.

تا کنون هیچ گروهی مسؤولیت گروگان‌گیری این ماین‌پاکان را به دوش نگرفته اما در رویدادهای گذشته بیشتر آنان از سوی مخالفان مسلح به گروگان گرفته شده‌اند.

پکتیا،

ربوده،

کارمند،

ماین پاکی،

ناشناس


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed