۱۸ تن از افراد ربوده شده هنوز در نزد طالبان مسلح است

5 ژوئن 2016

13321806_1612052269069763_6738735418679563519_nمحمود یوسف ایوبی، رئیس شورای ولایتی کندز می گوید که ۱۰ تن از مسافرین ربوده شده در کندز با وساطت بزرگان مردم بدخشان و بزرگان قومی مردم چهاردره کندز از نزد طالبان مسلح رها شده اما ۱۸ تن دیگر هنوز هم در نزد طالبان بسر میبرند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس شورای ولایتی کندز گفته های مقامات امنیتی را مبنی بر اینکه ۸ تن از مسافرین ربوده شده در قید طالبان مسلح است رد کرده می گوید که ۱۸ تن از افراد ربوده شده در نزد طالبان است.

رئیس شورای ولایتی کندز به خاورمیانه گفت: دیروز 10 تن از مسافرین ربوده شده با وساطت بزرگان مردم بدخشان و کندز از نزد طالبان مسلح رها شدند.

به گفته وی: در حال حاضر 18 تن از مسافرین ربوده شده در قید طالبان مسلح است.

با بوجود تماس های مکرر خبرنگار ما با مقام ها امنیتی، کسی حاضر به پاسخگویی در این رابطه نشده است.

بدخشان،

ربوده،

طالبان،

قید،

محمد یوسف ایوبی،

مسافرین

مسلح،

مقامات،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed