۱۳۰۰ خارجی در حمله طالبان به قندوز حضور داشتند

قندوز-3حکمت خلیل کرزی، معاون وزیر امور خارجه افغانستان گفته است که در حمله طالبان در شهر قندوز در شمال کشور ۱۳۰۰ شبه نظامی خارجی از جمله اتباع تاجیک‌ حضور داشته اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، حدود یک ماه قبل طالبان را راه اندازی عملیات گسترده نظامی مرکز شهر قندوز در شمال را به تصرف خود در آوردند و در این حمله دهها نفر کشته، زخمی و آواره شدند.

در همین حال معاون وزیر امور خارجه کشور گفت تایید کرده که تنها در عملیات تصرف شهر “قندوز” بیش از ۱۳۰۰ شبه نظامی خارجی شرکت داشته اند.

به گفته کرزی، این شبه‌نظامیان از پاکستان، تاجیکستان، چین و دیگر کشورها و متعلق به گروه‌هایی مانند «القاعده»، «داعش»، «حرکت اسلامی ترکستان شرقی» و «حرکت اسلامی ازبکستان» بوده‌اند.

ااو تاکید کرده است که هدف نهایی این گروه‌ها تنها افغانستان نیست بلکه آنها همچنین قصد دامن زدن درگیری‌ها به دیگر نقاط منطقه و جهان را دارند.

وی رادیو آزادی گفته است که طالبان در پایان ماه سپتامبر سال جاری برای چند روز شهر قندوز مرکز ولایت قندوز هم مرز با تاجیکستان را تحت تصرف خود درآوردند. نیروهای دولتی افغانستان تنها پس از چند روز عملیات گسترده طالبان را از این شهر استراتژیک بیرون کردند.

کرزی همچنین افزود: مبارزه با شبه نظامیان در منطقه نباید تنها توسط افغانستان صورت گیرد بلکه کشورهای دیگر منطقه نیز در این جبهه باید به کابل کمک کنند.