اسد ۱۹, ۱۳۹۹

۱۱ افسر ارتش ملی پاکستان به اتهام فساد مالی برکنار شدند

راحیل شریفدولت پاکستان اعلام کرد که ارتش این کشور یازده تن از افسران این نهاد دولتی را را به اتهام اختلاس و فساد مالی برکنار کرده است .

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ارتش پاکستان این اقدام را مبارزه جدی با فساد مالی در پاکستان عنوان کرده است.

این اقدام ارتش پاکستان پس از انجام تحقیقات داخلی در ارتش این کشور به راحیل شریف صورت گرفته شده است و تمام اموال، زمین های زراعی و امکانات اختصاص داده شده از سوی ارتش از آنها پس گرفته شده است.

در میان افسران ارشد ارتش برکنار شده پاکستان یک فرمانده بلند پایه نیز شامل است.

گفتنی است که دو روز پیش «راحیل شریف» فرمانده ارتش پاکستان در سخنانی اعلام داشت: برای مبارزه با فساد مالی در پاکستان و نیز حفظ تمامیت ارضی این کشور بدون هیچ گونه اغماضی باید با پدیده اختلاس مبارزه کرد.

وی تاکید کرد که با کمک  و حمایت مردم با پدیده تروریسم و فساد مالی در پاکستان مبارزه می کند.