بازداشت یک گروه ۶ نفری از تروریستان در کربلا

موترپولیس کربلا از بازداشت یک گروه شش نفری از تروریستانی خبر داد که مسئولیت وارد کردن موتر های بمب گذاری شده را در چند نقطه عراق دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این افراد از اعضای یک گروه تروریستی هستند که پیش از وارد کردن موتر های بمب گذاری شده به کربلا، بغداد و فرات مرکزی، شناسایی و بازداشت شده اند.

پولیس کربلا اعلام کرد که نیروهای سازمان اطلاعات و مبارزه با تروریسم در ولایت کربلا، با همراهی نیروهای ارتش عراق، در عملیاتی پیشدستانه، موفق و دقیق در منطقه “الرحالیه” در غرب کربلا، موفق به شناسایی و بازداشت این گروه تروریستی شدند.

گفته می شود که این تروریستان در پی انتقال موتر های بمب گذاری شده، از ولایت الانبار به کربلا و از آن جا به شهرهای فرات مرکزی و شهرهای جنوبی و بغداد بودند.

دو تن از بازداشت شدگانِ، پرونده ای سیاه در زمینه ارتکاب جنایت های تروریستی دارند و تاکنون چندین موتر بمب گذاری شده را به بغداد منتقل کرده اند.