یک کودک 12 ساله از مرکز آموزشی هراس افگنان فرار کرد

۲۲ قوس ۱۳۹۴

ذکریا 12 سالهیک کودک ۱۲ ساله از یک مرکز آموزش تروریستی در ولایت فاریاب فرار کرده و خود را تسلیم نیروهای پولیس نموده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ذکریا کودک ۱۲ ساله توسط پدر و مادرش به تروریستان فروخته شده بود تا پس از یک دوره آموزشی، حملات تروریستی را انجام دهد.

این کودک خرد سال ۱۲ ساله برای مدتی به نزد تروریستان در ولایت فاریاب در شمال افغانستان آموزش حملات تروریستی می دید اما او از چنگ تروریستان فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی تسلیم نموده است.

او خطاب به پدران و مادران می گوید “پدران و مادران عزیز، فریب هراس افگنان را نخورید و کودکان تان را به نام آموزش به آنان تسلیم نکنید، آنان قابل اعتماد نیستند و کودکان تان را آموزش های تروریستی و وحشتناک می دهند”.

وزارت داخله اعلام کرد که ذکریا از سوی پدر و مادرش به هراس افگنان طالب فروخته شده بود و در یک آموزشگاه تروریستی این گروه در ولایت فاریاب مشغول آموزش های تروریستی بود و سرانجام از چنگ آنان فرار و به نیروهای پولیس پیوست.

12 ساله

تروریستان

ذکریا

هراس افگنان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed