یک کلینیک صحی در ولسوالی نهرین بغلان به آتش کشیده شد

unnamed (2)مسوولان در ریاصحت عامه ولایت بغلان می گویند کلینیک صحی حوزه سجان که برای نزدیک به ۱۰ هزار تن خدمات صحی عرضه می کرد دو شب پیش از سوی افراد مسلح ناشناس به آتش کشیده شده است.
داکتر عبدالعلیم غفاری معاون ریاست صحت عامه ولایت بغلان با بیان این مطلب به خبرگزاری خاورمیانه گفت: حدود یکماه پیش بخشی ازین کلنیک از سوی افراد مسلح به آتش کشیده بود که بعدا دوباره ترمیم شده بود.
به گفته او این بار این کلنیک بگونه کامل آتش زده شده و تمام تجهیزات صحی آن از بین رفته است.
آقای غفاری می گوید هم اکنون عرضه خدمات صحی برای نزدیک به ده هزار تن در ولسوالی نهرین متوقف شده است و زنان و کودکان بیشتر ازین ناحیه متضرر می شوند.
در عین حال امیرگل حسین خیل آمر امنیت فرماندهی پولیس بغلان به آتش کشیده شدن این کلینیک را کار دشمنان وطن خوانده و نگفت که این عمل را کدام گروه طرف جنگ در بغلان انجام داده است.
وی علاوه کرد که دو تن در پیوند به این قضیه از سوی پولیس بازداشت شده و تحقیقات از نزد آنان ادامه دارد.
ولسوالی نهرین از ولسوالی های نسبتا آرام ولایت بغلان بشمار می رود که تاکنون مخالفان مسلح دولت در آن فعالیت نداشته اند.
حدود یکماه قبل نیز اداره لیسه گلمیران شهید در مرکز این ولسوالی از سوی افراد مسلح ناشناس به آتش کشیده شده که تاکنون از بازداشت عاملان آن پولیس بغلان معلومات نداده است.
در عین حال باشنده گان ولسوالی نهرین آتش زدن این کلینیک را خلاف منافع ملی می دانند و از ار گانهای امنیتی میخواهند که عاملان آنرا بازداشت نمایند.
آنان از ریاست صحت عامه بغلان می خواهند که هرچه زودتر در ترمیم و فعال سازی دوباره این کلینیک اقدام نماید.