یک پسر جوان در ولایت هرات خودکشی کرد

یک پسر جوان در ولایت هرات به علت شکست در مسائل عاطفی خود را حلق آویز نموده به زندگی خود خاتمه بخشید.

 یک پسر جوان در ولایت هرات به علت شکست در مسایل عاطفی خود را حلق آویز نموده به زندگی خود خاتمه بخشید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، جسد این پسر جوان بعد از ظهر روز سه شنبه (۱ثور) توسط نیروهای امنیتی به شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شد.

بررسی های طب عدلی ثابت کرده که این پسر جوان خود را با طناب حلق آویز نموده است.

عبدالروف احمدی، سخنگوی پولیس ولایت هرات می گوید که این جوان ۲۵ سال سن داشت و به علت شکست در مسایل عاطفی، تن به خودکشی داده است.

احمدی افزود: تحقیقات بیشتر در این مورد آغاز شده و قرار است تا پولیس جنایی بازجویی های خود را از مردم منطقه هم انجام دهد.

از آغاز سال جاری تا به حال این دومین حادثه خودکشی جوانان در ولایت هرات می باشد.

Author